Best oil. Best Scooters

Ochrana osobních údajů, GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů. GDPR.

Souhlas s používáním osobních údajů firmou Megaevent s.r.o. se sídlem Koubkova1726/8, 120 00 Praha 2, IČ: 282 03 674

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dáváte firmě Megaevent s. r. o. Koubkova1726/8, 120 00 Praha 2, IČ: 282 03 674 který je zapsán v obecním soudu v Praze a všichni partneři z akcí uvedených na jejich internetových stránkách (dále jen “správci”) v souladu s odpovídajícími ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, k ověření platné účasti na www.megatiket.com, k dalšímu podnikání a marketingové účely pro správce a za účelem zaslání informací o produktech společnosti po dobu 10 let.

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s tímto správcem a pro její následný výkon.

Uživatel také souhlasí s publikací o rozsahu jména, příjmení v médiích a na internetových stránkách dotyčného výrobku. Zároveň souhlasí s tím, že tyto osobní údaje budou v plném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to i prostřednictvím třetích stran, které jsou oprávněny zejména k přijímání plateb a k ověření platby za účast na události nebo výrobku. Správci mohou také přiřadit další osobní identifikovatelné informace o mně (e-mail, web, telefon). Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

Dávám správcům souhlas s používáním mých portrétů, písemných projevů a obrázků.

Obrazové a zvukové nahrávky vztahující se k mé osobě nebo mým osobním projevům jakékoli opatření přijaté v souvislosti s mou účastí na události, organizaci akce a převodu vítězství (dále jen “snímek”) pro obchodní účely, zejména pro účely marketingu, reklamy a propagace činností, akcí, jakož i pro účely marketingu, reklamy a propagace manažerů na všech komunikačních médiích (zejména tiskových a audiovizuálních), bez ohledu na jejich povahy a jejich identifikace všemi obvyklými způsoby, s následnou modifikací a možným přidružením s ostatními částmi nebo zařazením do kolektivní práce.

Tento souhlas mohu udělit bezplatně bez jakýchkoliv materiálních, kvantitativních a teritoriálních omezení. Tento souhlas se rovněž vztahuje na třetí osoby, na které má nárok subjekt, v souladu s určeným účelem.

Bude-li klient mít dojem, že správce zpracovává osobní data v rozporu s ochranou soukromí nebo se zákonem, zejména zpracováním nepřesných osobních údajů s ohledem na jejich zpracování, máte právo žádat o písemné vyjasnění a odstranění poruch (zejména zablokování, oprava, doplnění nebo likvidace osobních údajů).

V případě, že správci nesplní svůj požadavek, je klient oprávněn žádat z titulu ochrany osobnosti podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Souhlas s použitím mikropočítačů údajů společností Megaevent s.r.o. Koubkova1726/8, 120 00 Praha 2, IČ: 282 03 674

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám Megaevent s.r.o. Koubkova1726/8, 120 00 Praha 2, IČ: 282 03 674, která je zapsána u městského soudu v Praze a všichnim partneram akcí uvedených na jejich webových stránkách (dále jen (dále jen “správci”) v kartu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním našich mikropočítačů údajů v uvedených tomto, formuláři platné ověření na účasti, pro další obchodní a www.megatiket.com marketingové pro účely a pro účely zasílání informace o produktech založení, vše po nejdřívější 10 let.

Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem a pro jeho následné plnění.

Souhlasím také se zveřejněním rozsahu názvu, příjmení v médiích a na webových stránkách dotčeného produktů. Zároveň Souhlasím s tím, že tyto osobní údaje budou v plném rozsahu pro nadhodnocené uvedené účely také prostřednictvím třetích stran k zmocněny plateb a zejména plateb za přijímání na ověřování nebo produktů. Správci mohou také o mně přiřadit další osobní údaje (e-mail, web, telefon). Poskytování mikropočítačů údajů je dobrovolné.

Správcům dávám souhlas s používáním mých portrétů, písemných výrazů, obrázků a obrázků

obrazové a zvukové nahrávky týkající se mé osoby nebo mých mikropočítačů projevů jakékoli akce podniknuté v souvislosti s. o. účastí na dávkové mezip, organizací akce a převodem výhry (dále jen “snímek”) pro komerční účely, zejména pro účely marketingu, reklamy a propagace činností, akcí a také pro účely marketingu, reklamy propagace manažerů na všech komunikačních (médiích zejména a tištěných), bez audiovizuálních na ohledu jejich a povahu jejich ve identifikaci všech obvyklým, s způsobem následnou a úpravou možným s ostatními částmi nebo začleněním kolektivního díla.

Tento souhlas uděluji zdarma, bez jakýchkoli materiálních, kvantitativních a územních omezení. Tento souhlas se vztahuje také na třetí strany, kterým je subjekt oprávněn poskytnout data v kartu s jeho zamýšleným účelem.

Pokud klient získá dojem, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromí nebo se zákonem, zejména zpracováním nepřesných mikropočítačů údajů s ohledem na jejich účelové zpracování, třeba mu obalový Rudého písemně požádat o objasnění a odstranit jakékoli poruchy ( v zejména blokování, oprava, doplnění nebo odstranění mikropočítačů údajů).

V případě, že administrátoři nesplní jeho/její žádost, klient je oprávněn požadovat od titulu Výzbrojně osobnosti podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.