Best oil. Best Scooters

Podmínky použití


Podmínky použití webu megatiket.cz

Poslední aktualizace: 18.08.2020

Přečtěte si prosím tyto podmínky použití před procházením internetových stránek www.megatiket.com provozované společností Megaevent s.r.o.

Váš přístup k této službě a její používání jsou podmíněny přijetím a dodržením těchto podmínek. Tyto podmínky platí pro všechny návštěvníky a uživatele, kteří k službě přistupují nebo ji využívají.

Nákupy

Chcete-li zakoupit jakýkoli produkt nebo službu, můžete být požádáni o poskytnutí některých informací týkajících se vašeho nákupu, včetně: vašeho jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a dalších údajů nezbytných pro zpracování transakce.

Tyto informace budou použity jen pro provádění transakcí a mohou být sdíleny s dalšími zúčastněnými společnostmi, jako je zpracovatel kreditní karta a platby či doručovací služba. Nikdy nebudou sdíleny s třetí stranou, která se nepodílela na uskutečnění nákupu.

Ukončení služeb

Při porušení našich podmínek můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě okamžitě a bez předchozího oznámení.

Všechna ustanovení pojmů, která svou povahou mají přežívat ukončení musí přežít ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruk, odškodnění a omezení Odpovědnosti.

Sdílení obsahu

Naše služba umožňuje ukládat a sdílet určitá data jako text, grafiku, videa a pod. a to s podmínkou, že Megatiket.cz bude uveden jako zdroj těchto dat. V případě, že naše společnost nebude zmíněna, tak nemáte právo sdílet, ukládat nebo jinak manipulovat s obsahem webu Megatiket.cz.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové servery třetích stran nebo služby, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Megaevent s.r.o.

Megaevent s.r.o. nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za obsah webových serverů nebo služeb třetích stran.

Právo na změnu

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto podmínky. V případě, že bude jejich revize podstatná, budeme se snažit je zveřejnit alespoň 30 dní před začátkem jejich platnosti. Co představuje podstatnou změnu určíme podle našeho uvážení.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy týkající se těchto termínů, kontaktujte nás prosím.